Keurmerken

Voor de borging van de waarden van het eerlijk & heerlijk concept maakt Sligro Food Group gebruik van onafhankelijke keurmerken. In het onderstaande overzicht worden de keurmerken beschreven en wordt er aangegeven bij welke pijler het betreffende keurmerk hoort.

Voor de pijler streekproduct is er geen onafhankelijk keurmerk passend bij de waarden zoals eerlijk & heerlijk die stelt. De voorwaarden voor de pijler streekproduct vindt u in de beschrijving van deze pijler.

Keurmerken overzicht

BAP

BAP

Pijler Duurzaam
Best Aquaculture Practices (BAP) is een standaard voor verantwoorde kweekvis ontwikkeld door Global Aquaculture Alliance (GAA). BAP staat voor milieubehoud, sociale verantwoordelijkheid, dierwelzijn, voedselveiligheid en traceability naar kwekerijen en vis verwerkende bedrijven voor garnalen, tilapia en meerval.
Ga voor meer informatie naar www.aquaculturecertification.org
Beter Leven Kenmerk

Beter Leven Kenmerk

Pijler Duurzaam
De Dierenbescherming komt op voor de belangen van het dier. Daarnaast proberen zij diervriendelijke productie te bevorderen. De Dierenbescherming heeft het 'Beter Leven-Kenmerk' ontwikkeld waarmee de mate van diervriendelijkheid van een product wordt aangeven. Hoe meer sterren er van de drie zijn ingekleurd, hoe diervriendelijker. Dit systeem maakt het ook voor boeren mogelijk om stap voor stap steeds diervriendelijker te worden.
Ga voor meer informatie naar www.beterleven.dierenbescherming.nl
EKO

EKO

Pijler Biologisch
Het keurmerk dat hoort bij de pijler Biologisch is EKO, dat wordt beheerd door Skal. Het EKO-keurmerk geeft aan dat het voedingsmiddel een product is van de biologische landbouw. Het EKO-keurmerk garandeert ook dat er bij de productie geen gebruik is gemaakt van genetische modificatie. De naleving van de regels van het EKO-keurmerk wordt namens de overheid gecontroleerd door Skal.
Ga voor meer informatie naar www.eko-keurmerk.nl
Europees biologisch keurmerk

Europees biologisch keurmerk

Pijler Biologisch
Ook is er een Europees biologisch keurmerk dat is ontstaan vanuit de behoefte aan één herkenbaar biologisch keurmerk voor alle Europese lidstaten. Producten met het Europees biologische keurmerk voldoen aan dezelfde eisen als producten met het Nederlandse EKO-keurmerk. De controle van de producten met het Europees biologisch keurmerk geschiedt door Control Union Certifications.
Fairtrade Max Havelaar

Fairtrade Max Havelaar

Pijler Eerlijke handel
Fairtrade producten zijn tegen een eerlijke prijs en onder internationale fairtrade handelsvoorwaarden ingekocht bij boeren in ontwikkelingslanden. Het betalen van een prijs gebaseerd op eerlijke handelsvoorwaarden draagt voor deze boeren bij aan een kans op betere leef- en werkomstandigheden. Daarnaast ontvangen de boeren van Max Havelaar een ontwikkelingspremie.
Ga voor meer informatie naar www.maxhavelaar.nl
Global Gap

Global Gap

Pijler Duurzaam
GlobalGAP (Global Good Agricultural Practise) staat voor eisen die wereldwijd aan boeren en tuinders worden gesteld aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Het doel van GlobalGAP is een overkoepelende norm worden voor voedselveiligheid in de primaire sector. GlobalGAP is geen statisch systeem maar aan veranderingen onderhevig. De normen in GlobalGAP veranderen continu.
Ga voor meer informatie naar www.globalgap.nl
Label Rouge

Label Rouge

Pijler Duurzaam
Een label dat is ontstaan in Frankrijk om het kwaliteitsimago van pluimveevlees te behouden. De wijze van productie van deze kip lijkt op de biologische productiewijze. Inmiddels wordt het Label Rouge keurmerk onder andere ook gebruikt voor rundvlees- en varkensvleesproducten. Het Franse ministerie van Landbouw is formeel eigenaar van het keurmerk, controle wordt gedaan door gecertificeerde organisaties.
Ga voor meer informatie naar www.volaillelabelrouge.com
Milieukeur

Milieukeur

Pijler Duurzaam
Het Milieukeur wordt toegekend aan producten die met oog op milieu zijn geteeld door minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. De milieu- en kwaliteitseisen waaraan de producten moeten voldoen, zijn opgesteld door SMK, voorheen de Stichting Milieukeur. Dit is een onafhankelijke stichting waarin de overheid en consumenten-, producenten-, detailhandel- en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd. Diverse producten en voedingsmiddelen kunnen voor Milieukeur in aanmerking komen.
Ga voor meer informatie naar www.milieukeur.nl
MSC

MSC

Pijler Duurzaam
Visproducten gecertificeerd door de Marine Stewardship Council (MSC) zijn in het eerlijk & heerlijk assortiment opgenomen. De MSC is een onafhankelijke internationale non-profit organisatie die als doel heeft de overbevissing van wildgevangen vis in de wereld terug te dringen. Hiervoor heeft de MSC een milieustandaard voor duurzame en goed beheerde visserijen ontwikkeld. De certificeringen en controles worden uitgevoerd door onafhankelijke certificeringbureaus.
Ga voor meer informatie naar www.msc.org
Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Pijler Duurzaam
Rainforest Alliance is een milieuorganisatie uit de Verenigde Staten. Deze heeft als doel om ecosystemen en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn te beschermen. Het keurmerk komt voor op fruit, koffie en thee. Controles vinden plaats op boerderijen of plantages. De controle geschiedt door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties. Om het Rainforest Alliance-logo te mogen dragen, moeten boeren voldoen aan tweehonderd strenge eisen. Bijvoorbeeld eisen op het gebied van natuurbehoud, waterbehoud en bosbeheer. Ook zijn er eisen die betrekking hebben op het loon en de werkomstandigheden van werknemers op de plantages.
Ga voor meer informatie naar www.rainforest-alliance.org
UTZ Certified

UTZ Certified

Pijler Eerlijke handel
UTZ Certified is een keurmerk dat op koffie, thee en cacao staat. Het doel bij de oprichting was de certificering van koffieplantages en -coöperaties volgens een gedragscode. Controle van UTZ Certified vindt plaats door onafhankelijke partijen die gecertificeerd zijn. Control Union Certifications is daarbij betrokken.
Ga voor meer informatie naar www.utzcertified.org