Het concept eerlijk & heerlijk

De vraag naar verantwoord geproduceerde producten is de afgelopen jaren toegenomen. Maar wat is nu precies verantwoord? En wat betekent dat op productniveau?

Kiezen voor duurzame producten gebeurt weloverwogen en daarmee dus verantwoord. Duurzame producten zijn geproduceerd op een wijze dat er rekening gehouden wordt met de balans tussen people, planet en profit. Sligro Food Group biedt deze producten aan onder het paraplumerk eerlijk & heerlijk.

Er wordt voor eerlijk & heerlijk geen onderscheid gemaakt tussen A-merken en Exclusieve Merken van Sligro Food Group. Indien het product voldoet aan de criteria opgesteld voor eerlijk & heerlijk worden beide categorieën opgenomen in het concept. Eerlijk & heerlijk heeft onafhankelijke keurmerken geselecteerd die aan de criteria van de pijlers voldoen om het concept te borgen. Wij zijn ons ervan bewust dat er verschil in zienswijze kan zijn wat betreft de geselecteerde keurmerken en de pijlers waar ze toe behoren. Eerlijk & heerlijk staat voor een transparante informatievoorziening. Bij de verpakkingen van eerlijk & heerlijk producten wordt er gestreefd naar een zo duurzaam mogelijk alternatief.

De producten die opgenomen worden binnen eerlijk & heerlijk moet voldoen aan de criteria die zijn onderverdeeld in vier hoofdpijlers, klik op de onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.