Streekproduct

Tenslotte de pijler streekproduct waarbij een product afkomstig is uit een bepaalde streek in Nederland. Herkomst en smaak zijn waarden die wij hierbij voorop stellen.

Als we kijken naar de herkomst is een streekproduct een product afkomstig uit Nederland. Het kan afkomstig zijn uit een Nederlandse provincie, regio, stad of zelfs heel specifiek van een bepaalde producent. Bij de herkomst van de grondstoffen wordt er verschil gemaakt tussen samengestelde en enkelvoudige producten met een duidelijk kenmerkende basisgrondstof.

De producent van een streekproduct is trots op de kwaliteit van zijn product en heeft zijn eigen verhaal aangaande de keuzes die hij heeft gemaakt voor het product. De smaak van het product is authentiek en oorspronkelijk en gebaseerd op streekeigen receptuur. Ook speelt de ambachtelijke vorm een belangrijke rol bij een streekproduct.
Voor streekproducten zijn geen onafhankelijke keurmerken beschikbaar daarom heeft Sligro Food Group daar een aparte checklist voor samengesteld. Samen met TransparantFood BV is het borgingsysteem voor streekproducten opgezet en gewaarborgd.

Wat houdt dit precies in?

Er is een borgingsysteem opgezet waarin de kwaliteitswaarden die bedrijven hanteren voor streekproducten worden geborgd. De waarden die vastgesteld zijn voor streekproducten worden getoetst in het productieproces bij alle ketenpartijen. Aan de hand van de productieprocessen in de keten en de bijbehorende gevaren en maatregelen dienen vragenlijsten beantwoord te worden die gemaakt zijn voor plantaardige, dierlijke en gecombineerde producten.

In het registratiesysteem kunnen de volgende resultaten worden teruggevonden;
 • Resultaten van de vragenlijsten per leverancier,
 • Resultaten van de vragenlijsten per productgroep,
 • Resultaten van de audits per leverancier,
 • Resultaten van de audits per productgroep,
 • Overzicht per waarde van de totale leveranciers, per leverancier en per productgroep.
Sligro Food Group’s checklist voor een streekproduct is verwerkt in het borgingsysteem van TransparantFood BV. Een streekproduct is in onze definitie een product afkomstig uit een bepaalde streek in Nederland. Deze streek is niet perse de streek waarin de Sligro-vestiging of EMTÉ- winkel zich bevindt. De belangrijkste eisen staan hieronder op een rijtje;
 • Product moet afkomstig zijn uit en geproduceerd zijn in Nederland,
 • Het moet geproduceerd zijn volgens wettelijke eisen voor mens, dier en milieu,
 • Het moet geproduceerd zijn volgens de kwaliteitseisen van Sligro Food Group*,
 • Er moet een toegevoegde waarde zijn van de streek voor het product,
 • Het moet algemeen aanvaard zijn als streekeigen product,
 • Het moet een langdurige of historische bekendheid hebben,
 • Het kan een seizoensgebonden aanbod zijn,
 • Het moet een origineel streekrecept zijn,
 • Het heeft een ambachtelijke vorm,
 • Alle basis- en kenmerkende grondstoffen komen uit de streek,
 • Productie en verwerking vindt bij voorkeur in de streek plaats.
* Schaalgrootte van het bedrijf wordt niet voorgeschreven.

Door deze werkwijze te hanteren vertrouwd Sligro Food Group erop de waarden voor streekproducten te kunnen borgen en de kwaliteit te kunnen garanderen.

 

Overige pijlers