Biologisch

De pijler biologisch staat voor alle producten die zijn geproduceerd met respect voor het behoud van natuur, milieu en biodiversiteit en zijn voorzien van een biologisch keurmerk. Er zijn Europese richtlijnen waaraan de producten en het proces, dat aan de eindproducten vooraf gaat, moeten voldoen.

Het gaat over verwerkte plantaardige landbouwproducten en verwerkte dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie die voornamelijk bereid zijn uit een of meer ingrediënten van plantaardige en/of dierlijke oorsprong. Voor een product als deze mogen bij de bij de etikettering of de reclame in de verkoopbenaming van het product naar de biologische productiemethode verwijzende aanduidingen alleen worden gebruikt voor zover:
  • de ingrediënten van agrarische oorsprong van het product voor ten minste 95% producten zijn van of van producten afkomst zijn die volgens de regels van de EU zijn verkregen of die in het kader van de EU-regeling uit derde landen zijn ingevoerd.
  • de overige ingrediënten van agrarische oorsprong in het product zijn opgenomen in de ingrediëntenlijst die opgesteld is door de EU.
  • het product geen andere ingrediënten van niet-agrarische oorsprong bevat dan in de door de EU vastgestelde stoffen.
  • Het product volgens de EU regels bedoelde ingrediënten van agrarische oorsprong in het product geen behandeling hebben ondergaan waarbij stoffen zijn gebruikt die niet in de door de EU lijst zijn opgesteld.
  • het product of de ingrediënten ervan niet met ioniserende stralen zijn behandeld.
  • het product is bereid of ingevoerd door een marktdeelnemer op wie de in de door de EU vastgestelde controlemaatregelen van toepassing zijn.
  • het product vervaardigd is zonder het gebruik van genetische gemodificeerde organismen en/of daarvan afgeleide producten.

   

Overige pijlers