4 Pijlers

Sligro Food Group heeft voor eerlijk & heerlijk zijn waarden vertaald in vier hoofdpijlers. De producten die behoren tot deze hoofdpijlers worden weergegeven met het logo en de desbetreffende pijler. De vier hoofdpijlers van eerlijk & heerlijk zijn als volgt;
Biologisch
De pijler biologisch staat voor alle producten die zijn geproduceerd met respect voor het behoud van natuur, milieu en biodiversiteit en zijn voorzien van een biologisch keurmerk.
Eerlijke handel
Eerlijke handel is de pijler die staat voor handel waarbij de grondstoffen oorspronkelijk uit niet-EU lidstaten afkomstig zijn. Eerlijke handel draagt bij aan duurzame ontwikkeling en rechten van producenten en arbeiders, voornamelijk in ontwikkelingslanden.
Duurzaam
De derde pijler is duurzaam en kent twee stromingen, dierwelzijn en duurzame productieprocessen. De duurzame waarden die daarbij voor ons centraal staan zijn dierenwelzijn, energiebeheer en milieubehoud.
Streekproduct
Tenslotte de pijler streekproduct waarbij een product afkomstig is uit een bepaalde streek in Nederland. Herkomst en smaak zijn waarden die wij hierbij voorop stellen.
De vier pijlers worden ondersteund en geborgd door onafhankelijke keurmerken. Meer lezen over de betreffende keurmerken? Klik hier.